Välkommen

MFK Pegasus Varberg är en ideell förening för modellflyg.

För att få flyga på vårt fält krävs att du är medlem i klubben, eller att du är medlem i någon annan modellflygklubb eller förening, med likvärdig försäkring som den SMFF tillhandahåller.

Säkraste tiden att träffa dina flygarkompisar på fältet är vardagskvällar mellan 17:00-21:00 och söndagar 10:00-13:00.

Medlemsavgifter för 2021

Årsmötet har beslutat om att följande avgifter ska gälla för verksamhetsåret 2021:
600 SEK Senior Modellflygnytt ingår ej: prenumeration@modellflygfobund.se
480 SEK Senior ej SMFF-anslutning Försäkring ingår ej, måste lösas före flygning!
400 SEK Stödmedlem.
350 SEK Junior, som junior ränkas du till och med det år Du fyller 20.

Vänligen betala till klubbens postgiro: 489 81 28-6

Flygfält

Läs mer om fältet här.
Styrelsen vill påminna om att samtliga fältregler gäller även för detta modellflygfält.
Läs verksamhetsberättelse för 2020 här.

Övrigt

Läs viktig information från SMFF här.

Flyg förnuftigt och visa hänsyn, så kommer alla att trivas!