Kontakt

Styrelsen

Ordförande: Göran Becker, tel: 0340-83901, mobil: 070-6394501

Kassör: Robert Sundström, tel: 070-7316280

Sekreterare: Jonny Mård, tel: 073-8373257

Webbansvarig: Mikael Meltzer

Säkerhetschef: Kenneth Holm, tel: 070-5710929

Grenkontakt

Nybörjarfrågor: Göran Becker, tel: 0340-83901, mobil: 070-6394501

Metanolflyg: Göran Becker