Fältregler

Vit cirkel markerar 500m avstånd från startområdet.

Rödmarkerade områden innebär förbud att flyga inom.

Den med orange markerade vägen innebär restriktioner:
Överflygning får ske på betryggande höjd i planflykt.
Landningsinflygning över vägen förbjuden.
Vid start från fältet får vägen ej överflygas.